Dolar : Alış : 8.6646 / Satış : 8.6802
Euro : Alış : 10.3197 / Satış : 10.3383

HAVA DURUMU
hava durumu

konya27°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 45 Kategoride 1304 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

AKP ÖSYM Yİ DE SIFIRLADI-KPSS İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

16 Temmuz 2014 - 292 kez okunmuş
Ana Sayfa » Anasayfa»AKP ÖSYM Yİ DE SIFIRLADI-KPSS İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
AKP ÖSYM Yİ DE SIFIRLADI-KPSS İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

AKP ÖSYM’Yİ DE “SIFIRLADI”

 

Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim kadrolarını istismar siyasetiyle el geçiren AKP kadroları, gerçek yüzlerini mevzuat değişiklikleri, eğitim müfredatı vizyonu ve ölçme değerlendirme süreçlerinde açık biçimde ortaya koymaktalar.  Hafta sonu yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), AKP’nin geleceğimiz ve Cumhuriyetimize karşı verdiği mücadelenin hazin, utanç verici örneklerinin birisidir. Atatürk ilkelerinin yeni kuşaklara öğretilmesinin önüne geçmeye çalışan AKP, geçtiğimiz yıl KPSS sürecinden bu alanı dışlamıştı. Bu yıl yayımlanan ÖSYM 2014 KPSS Lisans Başvuru Kılavuzunda ise Genel Kültür testinde %20 oranında Atatürk İlke ve Devrimlerinin sorulması öngörülmüştü. Hal böyle iken yüzü toplum yerine AKP’ye dönük olan ÖSYM, kendi koyduğu kuralı yok sayarak sınava Başbakan’ın hoşuna gidecek soruları dahil etmeyi uygun bulmuştur.

 

AKP döneminde yaptığı sınavların büyük bölümü şaibelerle anılan ve bu çerçevede “AKP siyasi vizyonunu” sınav sistemine sokan ÖSYM, güncel KPSS sürecinde de beceriksizliğini sürdürmüştür. Sınavda yer alan tarih sorularının bir kısmının, piyasada bulunan bir kitaptan birebir alındığı iddiası bu gerçeğin somut örneklerinden birisidir.

 

Sendikamız Eğitim İş; sınav süreciyle ilgili olarak gündeme gelen tüm iddiaları kapsamlı olarak incelemekte olup, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak inceleme sonuçlarına göre sorumluların cezalandırılması ve mağdurların haklarının korunması için gereken bütün girişimleri yapacaktır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Ankara, 11.07.2014

 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN               :Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası(EĞİTİM-İŞ)

                                    Ataç 2 Sokak 43/4 Kızılay – ANKARA

VEKİLLERİ            :Av. Tansu BATUR & Av. Jale KURAL & Av. Burak SABUNCU

                                               Adres: Konur 2. Sok 52/6 Kızılay-ANKARA

ŞÜPHELİLER         :1-ÖSYM Başkanı

 2-Soruşturma esnasında sorumluluğu tespit edilecek ilgili kamu görevlileri

SUÇ TÜRÜ              :Görevi Kötüye Kullanma

ÖZÜ                           :

            05-06 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)’nın Genel Kültür Bölümünün Tarih sorularından büyük çoğunluğunun, ( 27 sorudan 21’inin) Altı Şapka Yayınevi tarafından basılan, İsmail ADIGÜZEL tarafından hazırlanan “Tarihin Pusulası” isimli KPSS Hazırlık kitabından yer yer aynen alındığı; yer yer ise doğrudan irtibat kurulduğu iddiaları kamuoyuna yansımıştır. İlaveten anılan kitabın satışlarında sınav öncesinde gözle görülür bir artışın yaşandığı iddiaları gündemdedir. İddiaların doğru olup olmadığı savcılığınızca tespit edilecek uzman bilirkişilerin incelemesiyle ortaya çıkabilecektir. İddianın doğru olma olasılığı, bir kısım adaya sınav öncesi bilgi verilerek bu sorulara önceden hazırlanılması fırsatı sunulduğu ve bu yönde bir haksız çıkar sağlandığı şüphelerini beraberinde getirmektedir.

            Yine, 2014 KPSS Sınav Kılavuzunda tarih sorularının %20 sinin Atatürk İlke ve İnkılapları alanından oluşması gerekmesine karşın buna riayet edilmeden soruların hazırlandığı, bu oranda soru sorulmadığı ve bu konuda kılavuz hükümlerine aykırı davranılması nedeniyle adayların mağdur edildiği iddiaları kamuoyunda tartışılmaktadır.

            Savcılığınızca ÖSYM’den celb edilecek sınav sorularının iddialar kapsamında bilirkişi incelemesine tabi tutulması ve suç oluşturabilecek eylemlerin varlığının tespiti gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR

             1. Sınav Kılavuzuna Uyulmaması Ağır Görev Kusurudur.

             Sınav kılavuzları, sınavın sistematik ve içerik yönünden belirleyici olan rehberidir. Adaylar, uzmanlar ve eğitim kurumları sınava yönelik hazırlık ve çalışmalarını ÖSYM tarafından yayınlanan bu rehber doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Yani bir anlamda ÖSYM, sınav hakkında yapacağı bilgilendirmeyi, sınava ilişkin konuları, konuların ağırlığını, bu kılavuzlar aracılığıyla adaylara duyurmaktadır. Sınavda başarılı olmak isteyen adaylar ve bu amaç doğrultusunda hizmet veren eğitim kurumları ÖSYM’nin bu bilgilendirmesine güvenerek çalışmalarını yürütmektedir. Kılavuz, sınavın tüm yönleriyle kurallarını ortaya koyan genel düzenleyici idari tasarruf niteliği taşımaktadır. Adayların kılavuzda belirlenen kurallara uygun hareket etme zorunluluklarının yanısıra, kamu kurumu olan ÖSYM’nin de esaslarını kendisi belirlediği bu düzenleyici hükümlere uygun hareket etmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Somut olayda 2014 KPSS Sınav Kılavuzunda tarih sorularının %20 sinin Atatürk İlke ve İnkılapları alanından oluşması gerekmesine karşın bu alandan soru sorulmamıştır. (EK-1) Sınav hazırlığını kılavuz hükümlerinde bildirilen soru dağılımına göre yürüten adaylar, kılavuzda öngörülen düzenlemelere aykırı bir soru düzenlemesine gidilmesi nedeniyle mağdur olmuşlardır.

            2.  Sınavda Şaibe Yaratılmıştır.

            Suç duyurusuna konu sınavda Genel Kültür Bölümü Tarih alanından 27 adet soru sorulmuş, bu soruların tam 21 adedinin Altı Şapka Yayınevi tarafından basılan, İsmail ADIGÜZEL imzalı “Tarihin Pusulası” isimli KPSS Hazırlık kitabından yer yer aynen alındığı; yer yer ise doğrudan irtibat kurulduğu iddia edilmektedir.  Adı geçen yayınevi de yaptığı açıklamada bu sorulardaki irtibatı kabul etmiş ancak bunun tesadüf olduğunu beyan etmiştir. Savcılık tarafından yapılacak bilirkişi incelemesi sonrasında kitap ile sınav soruları arasındaki irtibatı ortaya çıkarabilecektir. Konunun uzmanları somut sınavda daha önceki sınavlarda görülmeyen farklı bir soru tarzı benimsendiğini ifade etmektedir. Bu kitap haricindeki diğer KPSS Hazırlık Kitapları, eski soru tiplerine entegre olarak sınavda sorulan soru tarzından oldukça farklı bir sistematik ve içerik barındırmaktadır. Yani anılan kitabın, ÖSYM’nin değişen bu soru tarzına piyasada benzerlik gösteren tek kitap olduğu uzmanlarca gündeme getirilmektedir. Daha önce ÖSYM tarafından benimsenmemiş bir içerikte hazırlanan kitabın tesadüfen yayımlandığı ilk yıl yapılan KPSS sınavında benimsenmiş olması da kamuoyunda şaibeli bir durumun varlığı olarak algılanmıştır.  Konuyla ilgili olarak konuyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da anılan kitabın sınav öncesinde daha önce görülmemiş boyutta satışının yapıldığı etrafındadır. İlgili kitap satışlarının sınavdan hemen önce dikkat çekici biçimde arttığı iddiaları da bu çerçevede açıklığa kavuşturulmak durumundadır. ÖSYM, tüm sınav sorularının soru havuzundan temin edilerek sorulduğunu ileri sürmüştür. Ancak istatistiksel açıdan soruların bu ölçüde tek bir kitap üzerinde yoğunlaşıyor olması hizmet kusurunun apaçık varlığını ortaya koymaktadır.

            ÖSYM’nin bu yıldan itibaren sına sorularının yayımlamaktan imtina etmesi de yine şaibe kamuoyundaki kaygısını artırmaktadır.

            Somut olayda şüpheli kamu görevlilerinin bu görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek kişilerin ve kamunun zararına neden oldukları ise ortadadır.  Türk Ceza Kanunun GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAbaşlıklı 257. maddesi aynen şu şekildedir;

Görevi kötüye kullanma (1)

   Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi,altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

   (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

            Madde hükmüne göre, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek kişilerin ve kamunun zararına neden olan kamu görevlilerinin görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini kabul etmek gerekecektir.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıklanan ve Başsavcılığınızca resen gözetilecek sebeplerle, görevi kötüye kullanma suçu kapsamında olduğu kanısında olduğumuz eylemleri gerçekleştiren şüpheliler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için dava açılmasını talep ederiz. Saygılarımızla.

   Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası

(EĞİTİM-İŞ)

Vekilleri

Av. Tansu BATUR                              Av. Jale KURAL                          Av. Burak SABUNCU

 

 

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar