Notice: wp_enqueue_script fonksiyonu hatalı çağırıldı. Betikler ve stiller wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts, ya da login_enqueue_scripts kancalarından önce kayıt edilmemeli ya da sıraya alınmamalıdır. Bu bildirim javas işleyicisi tarafından tetiklendi. Daha fazla bilgi için lütfen WordPress hata ayıklama adresine bakın. (Bu mesaj 3.3.0 sürümünde eklendi.) in /home/u7284752/public_html/wp-includes/functions.php on line 5836

Deprecated: get_theme_data ilevi, 3.4.0 sürümünden bu yana kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine wp_get_theme() kullanın. in /home/u7284752/public_html/wp-includes/functions.php on line 5384

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/u7284752/public_html/wp-content/themes/yhaber/header.php on line 2

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100337 Library:30120 in /home/u7284752/public_html/wp-content/themes/yhaber/header.php on line 2
Duyurular | Eğitim İş Konya Şubesi
Strict Standards: Non-static method phpxtFaviconXtManager::phpxtShowFavicon() should not be called statically in /home/u7284752/public_html/wp-content/plugins/favicon-xt-manager/index.php on line 175
Dolar : Alış : 19.0680 / Satış : 19.1023
Euro : Alış : 20.5252 / Satış : 20.5622

HAVA DURUMU
hava durumu

konya
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u7284752/public_html/wp-content/themes/yhaber/inc/box/havadurumu/hava.php on line 0

Notice: Undefined offset: 0 in /home/u7284752/public_html/wp-content/themes/yhaber/inc/box/havadurumu/hava.php on line 0

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 47 Kategoride 1401 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Duyurular

Ana Sayfa » Duyurular
30 YIL ÜZERİ İKRAMİYE DİLEKÇE ÖRNEĞİ ve MAHKEME İÇİN BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

                                                                      ANKARA

 

 

Emekli Sandığı ile ilgili kurumlarda ……. .yıl hizmet verdim. Emekli ikramiyem 30 yıl üzerinden değerlendirildi.

Ödenmeyen emekli ikramiyemin, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda …….. yıl üzerinden değerlendirilerek …….. yıl ikramiye farkımın tarafıma verilmesini arz ederim.

 

 

Emekli Sandığı No:                                   Adı Soyadı: ………………………..

……………………

 

Ev Adresi:

………………………………..

…………………………………

…………………………………

…………………………………

 

 

 

NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                                               : ……………………………….(TC Kimlik No…..)

DAVALI                                                               : SGK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- ANKARA

TEBLİĞ TARİHİ                                  : ……………………………….

DAVA KONUSU                                               :  ……………………Tarihinde……………………………. Kadar çalışarak emekli olmam nedeniyle,  30 yıldan faz çalışmalarım olan…….. yıllık  emeklilik ikramiyesi tutarının tarafıma ödenmesi talebiyle yapmış olduğum ………………………tarihi başvuruyu red eden  davalı idarenin……….. ….. sayılı ve………………… tarihli işleminin  iptali ve söz konusu yıllara isabet eden  emeklilik ikramiyesi tutarının tarafıma yasal faizi ile birlikte ödenmesi talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

1-…………………… Tarihinden  emekli olduğum………………………………. Tarihine kadar davalı kurumda  tam olarak……………………. yıl hizmetim bulunmaktadır. Bu hizmetime rağmen davalı kurum  emekli olduğum tarihi dikkate alarak, sadece 30 yıla kadar ki  çalışmalarıma isabet eden, emekli ikramiyesini tarafıma ödemiş, otuz yılı aşan  yaklaşık……… yıllık ikramiye tarafıma ödenmemiştir.  Hukuka kazanılmış haklara aykırı bu uygulamanın dayanağı niteliğinde ki; 8.0.1949 günlü ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanununun 17.01.2012 günlü  6270 sayılı  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. Maddesi ile değiştirilen 89. Maddesinin  dördüncü fıkrasının 1. Cümlesinde yer alan “… Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 25.12.2014 tarihli kararı ile iptal edilmesi üzerine,  davalı idareye başvuru gereği hasıl olmuş, ancak davalı idare iptal davasına konu cevabı ile söz konusu başvurumu red etmiştir. Davalı idarenin ret işlemi kazanılmış haklara, anayasanın temel ilkelerine açıkça aykırıdır ve iptali gerekir.

2-Anayasa’nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan devlettir.

2-  Kurumda çalıştığım otuz yıllık süreyi aşan  …….. yıllık çalışma süreme isabet eden  emekli ikramiyesi miktarı  müktesep ve kazanılmış bir haktır bu hak Anayasa Mahkmesi kararı ile iptal edilen yasa hükmü gerekçe gösterilerek kısıtlanmaz.

Anayasa Mahkemesi ise bir kararında yapmış olduğu tanımlamada; ” kişinin bulunduğu statüden doğan, tahakkuk etmiş ve kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel alacak niteliğine dönüşmüş hak ” olarak kazanılmış hak kavramını anlamlandırmıştır.

Kazanılmış haklara saygı ilkesi evrensel hukukun genel ilkesi olarak kabul edilmektedir. Hukukun genel ilkelerinin anayasal bir dayanağı bulunmamakla birlikte bu kurallara uymak bir yandan hukuk devleti ilkesi öte yandan da Anayasa’nın 138. maddesinde yer alan, hakimlerin Anayasaya kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verecekleri kuralı nazarında bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Birleşmiş Milletler Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü 38/l,c fıkrası; Milletlerarası Hukukun şekli kaynakları arasında, medeni milletlerce kabul edilen genel hukuk prensiplerini de pozitif asli kaynak olarak saymaktadır. Uluslararası hukukta kazanılmış hakka saygı ile birlikte; ahde vefa, hakkın kötüye kullanılmaması, sebepsiz zenginleşme, gecikme faizi, verilen zararların tazmini, kesin hükme saygı, kimsenin sahip olduğu haktan fazlasını devredemeyeceği, kimsenin kendi davasının hakimi olamayacağı, mücbir sebep de eklenmektedir. Türk Anayasa Mahkemesi’de: ” İyiniyet, ahde vefa, kazanılmış haklara saygı, kanunların geriye yürümezliği, kesin hükme saygı, özel kural- genel kural çatışmasında özel kuralın uygulanması” gibi ilkelerin evrensel hukuk ilkelerinden olduğu ve ” kazanılmış hakların tanınması ve korunmasının hukuk devletlerinde benimsenen bir ana kural olduğu ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında bu kuralı ortadan kaldıracak hiçbir hüküm bulunmadığı” yönünde karar vermiştir.

3- Hukuk Devleti Kavramı ve Kazanılmış Hak Kazanılmış haklara saygı gösterilmesi Hukuk Devletinde bulunması gereken ve uyulması gereken mutlak bir zorunluluk, Devlet ve idareciler için bir yükümlülüktür. Bu noktada hukuk devleti kavramının tanımlanması gerekmektedir. Kısa tanımla hukuk devleti; ” Vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulunduğu, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistem ” olarak tanımlanabilir.Anayasa Mahkemesi de hukuk devletini, insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmekle kendisini yükümlü sayan bütün   işlem   ve   eylemleri   yargı   denetimine   bağlı   olan   devlet   olaraktanımlamaktadır.

Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere hukuki güvenlik kavramı hukuk devleti ilkesinin unsurlarındandır. Bireylerin hukuki güvenlik içinde bulunmadığı bir sistemin hukuk devleti ilkesi ile bağdaştırılması mümkün değildir.

 Sonuç olarak; otuz yılı aşan sürelere ilişkin emekli ikramiyelerinin ödenmemesi kazanılmış hakların ihlali anlamına gelmektedir. Bu hukuka aykırı, işlem, norm yasama organının anayasal hükümleri gözetmemesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Fiilen  çalışılmış ancak karşılığı karşılığı ödenmeyen bir durum karşısında  mağdurum korunması hukukun bir gereğidir.

NETİCE VE TALEP:  Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce de resen dikkate alınacak sebeplerle; ….. davalı idarenin……………. Tarihli………………sayılı  başvurumu red eden ……………………. Tarihli ve ……………….sayılı işleminin iptal edilerek, 30 yıllık çalışma sürelerimi aşan  yıllara isabet eden  emeklilik ikramiyesi tutarının tarafıma yasal faizi ile birlikte ödenmesine, yargılama giderleri ile  vekalet ücretinin davalı kurum üzerinde bırakılmasına  karar verilmesi arz ve talep ederim.

 

 

                                                                                                                                                             DAVACI:

 

2013 Yılı Alan Değişikliği başvuruları 20 Aralık Cuma günü sona eriyor.Üyelerimizin mağdur olmamaları için başvurularını yapmalarını hatırlatmak isteriz.

 

Eğitim İş Konya Şubesi

 

Başvuru sayfası için tıklayınız.

 

Alan değişikliği kontenjanları için tıklayınız.

EĞİTİM İŞ KONYA ŞUBESİNİN KATKILARIYLA KONYA’YA GELECEK OLAN SAMSUN SANAT TİYATROSUNUN TÜM TÜRKİYE’DE BÜYÜK BEĞENİYLE İZLENEN NEYZEN OYUNUNUN BİLETLERİNİ SENDİKAMIZDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.
TARİH:30 NİSAN 2013 SALI
SAAT:20.30
YER:KONEVİ KÜLTÜR MERKEZİ

İLETİŞİM:0 332- 353 8853-0 50 7 973 61 05- 0 50 6 945 98 44

 

 

EĞİTİM İŞ KONYA ŞUBESİ OLARAK ÜYELERİMİZ ve AİLELERİ İLE DAYANIŞMA ADINA DÜZENLEDİĞİMİZ 19 MAYIS TATİLİ İÇİN BAŞVURULARI EN GEÇ 2 MAYIS PERŞEMBE  GÜNÜNE KADAR SENDİKAMIZA BİLDİRMENİZİ RİCA EDERİZ.

EĞİTİM İŞ KONYA ŞUBESİ

İLETİŞİM TELEFONU:0 332 353 88 53 – 0 507   973 61 05

 

 

 

 

Sendikamız Genel Merkezinden gelen  Şube Müdürlüğü atamaları koşullarına sahip üyelerimizin idareye verecekleri dilekçe örnekleri bulunmaktadır.

El altından herhangi bir duyuru yapılmaksızın vekaleten gerçekleşecek Şube Müdürü atamalarında üyelerimizin mağdur olmamaları için başvuru yapmaları gerekmektedir.

Genel Merkezden Gelen Yazı İçin TIKLAYINIZ

İdareye verilecek Yazı İçin TIKLAYINIZ

 

 

2011 Yılı Mayıs Ayı Tevkifat Sayılarında Konya Eğitim İş olarak üye sayımız 861 idi.

2012 Yılı Toplu Görüşme sonunda Konya Eğitim İş olarak üye sayımız 995 olmuştur.

Eğitim İş’e gönül veren,destek veren TÜM MÜCADELE ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.

Eğitim İş Konya Şubesi Yönetim Kurulu

 

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar