Dolar : Alış : 8.6243 / Satış : 8.6398
Euro : Alış : 10.3072 / Satış : 10.3258

HAVA DURUMU
hava durumu

konya27°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 45 Kategoride 1303 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

17 Temmuz 2014 - 326 kez okunmuş
Ana Sayfa » Anasayfa»İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu
İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

ÖĞRETMENLERİN TEMMUZ 2014 İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitimkurumlarında görevli öğretmenlerin Temmuz 2014 il içi isteğe bağlı yer değiştirmeişlemleri, 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MillîEğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve YerDeğiştirme Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

 

1- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan

muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü

ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül2014tarihi itibarıyla bulundukları eğitimkurumunda en az 3

(üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, il içinde yer değiştirmeisteğinde bulunabilecektir.

2- Dördüncü, beşinci ve altıncıhizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü

öğretmenlerden bulunduğu eğitimkurumunda 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,

istemeleri hâlinde il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitimkurumlarına yer

değiştirmeisteğinde bulunabilecektir.

3- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

a. Kadrosunun bulunduğu eğitimkurumundasözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak

geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitimkurumlarında

ders okutmak üzere ya da eğitimkurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

b. 2012, 2013 ve 2014yıllarında il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra

çeşitli nedenlerle Bakanlığımızca eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev

yerlerindeki hizmet süreleri

birlikte değerlendirilecektir.

4- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, yer değiştirme

başvurularının son günü esas alınacaktır.

5- Norm kadro fazlası öğretmenler ile 2012-2013 ve 2013- 2014eğitim ve öğretim yılındanitibarengörevli olduğu okulun dönüştürülmesi, kapatılması ya da norm kadro uygulaması nedeniyle görev

yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitimkurumunda en az 3 (üç)

yıllık çalışma şartı aranmayacaktır.

6- Eğitimkurumlarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmekistemeyenler yer değiştirmeisteğinde bulunabilecek ve bunlarda bulundukları eğitimkurumundaen

az 3 (üç) yıllık çalışma şartı aranmayacaktır.

7- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmelerisona erdirilmedikçe yer değiştirmeisteğinde bulunamaz. Ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim

kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitimkurumunda en az 3 (üç) yıllıkçalışma

süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliğiisteğinde bulunabilecektir.

8- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitimkurumu müdürlüğü, ilçe veil milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilikkazanacak ve bu birimlerin herhangi

biri tarafından onaylanmayanbaşvurular geçersiz sayılacaktır.

9- Yer değiştirmeiş ve işlemleri ile başvurularınonaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla

okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

10- İl içinde yer değiştirmebaşvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışındabulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek

suretiylebaşvurularınınonaylanmasınıisteyecek; okul yöneticileri de süresi içinde başvuruları

onaylayacaktır. Başvurusuonaylanan öğretmenlere, ElektronikBaşvuru Formlarının çıktısı göreve

başladıklarında okul müdürlüklerince imzalattırılacaktır.

11- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yerdeğiştirmebaşvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan il içinde yer değişikliği yapıldıktan

sonra özürleri oluşanlar, özür durumundan yer değiştirmeisteğinde bulunabilecektir.

12- Yer değiştirmeisteğinde bulunacak öğretmenler; ElektronikBaşvuru Formu’na yansıtılacakkimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmetpuanı ve benzeri bilgilerinibaşvuru

yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik

bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitimkurumu, ilçe ve il millî eğitim

müdürlüklerinden talep edecektir.

13- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veyaaylıksız izinlerinin 15 Eylültarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da

taşımaları kaydıyla, yer değiştirmebaşvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen

öğretmenlerden en geç 15 Eylültarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim

müdürlüklerince iptal edilecektir.

14- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, dahaönce görevli oldukları eğitimkurumlarındageçenhizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu

durumdaki öğretmenler, 3 yılgeçmeden daha önce görev yaptıkları eğitimkurumuna veya ilçeye

atanmak üzere yer değiştirmeisteğinde bulunamayacaktır.

15- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitimkurumu ya da kadrolarının bulunduğuil/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirmebaşvurusunuelektronik

ortamda iptal ettirebilecektir. Bu şekilde başvurusunu iptal ettirenlere, aynı başvurudöneminde

yeniden başvuru hakkı verilmeyecektir.

16- Öğretmenler, il içi yer değişikliğibaşvurularında en çok 25 (yirmi beş) eğitimkurumu tercihedebilecektir.

17- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “ Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği”,“Matematik- BilgisayarBölümü”, “ İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “ BilgisayarTeknolojisi

Bölümü/ BilgisayarTeknolojisi ve Bilişim SistemleriBölümü” ve “ BilgiTeknolojileri”

mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.

18- Fenliseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile sporliseleri ve güzel sanatlarliselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri tüm eğitimkurumlarını, ilgili

mevzuatına göre Anadolu lisesine atanan öğretmenlerden halen bu kurumlarda görev yapmakta

olanlar isefenliseleri, sosyal bilimler liseleri, sporliseleri ve güzelsanatlarliselerini tercih

edebilecektir. Ancak sporliseleri ve güzelsanatlarliseleri dışındaki eğitimkurumlarında görevli görsel sanatlar,

müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce sporliseleri ile güzelsanatlar

liselerinde görev yapmış olanlar, alanlarına göre sporliselerini ve güzelsanatlarliselerini tercih

edebilecektir.

19- Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmışolanlar, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitimkurumlarını ( Fenliseleri ve sosyal bilimler

liselerinin tüm alanları ile sporliselerinin beden eğitimi, güzelsanatlarliselerininise görsel

sanatlar ve müzik alanları hariç) tercih edebilecektir.

20- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitimkurumlarında görev yapan öğretmenler,istemeleri halinde il içi yer değiştirmeisteğinde bulunabilecektir.

21- 2014yılı içerisinde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenlerden istekleriüzerineatamaları iptal edilenler de yer değiştirmeisteğinde bulunabilecektir.

22- İl içi yer değiştirmeler, hizmetpuanı fazla olandan başlamak üzere öğretmenlerin tercihleri dedikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmetpuanlarının eşitliği hâlinde öncelik

öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurasına

başvurulacaktır.

23- Özür durumuna bağlı yer değiştirmeişlemleri Ağustos ayı içerisinde yapılacağından il içi isteğebağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirmeişlemleri

iptal edilemeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları

gerekmektedir.

Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen

özür durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla

iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro

bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitimkurumlarında alanlarında bulunan boş norm kadrolara

valiliklerce atanacaktır.

24- İl içi yer değiştirmebaşvuruları 21-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında alınacak; atamalarvaliliklerce 04 Ağustos 2014tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme

işlemleri 06 Ağustos 2014tarihinden itibaren başlatılacaktır.

25- Yer değiştirmebaşvurularınailişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince

giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen

açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

 

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Valiliklere Gönderilen Yazı

 

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü

Sayı : 68898891/903.02/3009955 – 16/07/ 2014

Konu: Temmuz 2014 il içi yer değiştirmeler

………………………………………………………………………………………… VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: Bakanlık Makamının 16/07/ 2014 tarihli ve 68898891/903/82842 sayılı Onayı.

Bakanlığımıza bağlı eğitimkurumlannda görevli öğretmenlerin Temmuz 2014 il içi isteğe bağlı yerdeğiştirmeişlemleri, ilgi Onay ve 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli EğitimBakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak ektegönderilen duyuru çerçevesinde valiliklerce yapılacaktır.

Başvuruların 21-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında alınacağı da dikkate alınarak öğretmenlerin il içi yerdeğiştirmelerininsağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi bakımındanhizmet süresi, hizmetpuanı, zorunlu çalışma yükümlülükleri, sözleşmeli ve asker öğretmenlikte geçirdiklerisüreleri ile başvuru ve atamalarına etkiedecek diğer hususların MEBBİS kayıtlarında güncellenmesi önem arz etmektedir.

Bu çerçevede başvuruların herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

HamzaAYDOĞDU Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Öğretmenlerin Temmuz 2014 İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız

Öğretmenlerin Temmuz 2014 İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İle İlgili Valiliklere Gönderilen Yazı İçin Tıklayınız

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar