Dolar : Alış : 8.2730 / Satış : 8.2879
Euro : Alış : 9.9879 / Satış : 10.0059

HAVA DURUMU
hava durumu

konya27°CAz Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 45 Kategoride 1297 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVLENDİRMELERİ

18 Eylül 2014 - 388 kez okunmuş
Ana Sayfa » Anasayfa»OKUL MÜDÜRÜ GÖREVLENDİRMELERİ
OKUL MÜDÜRÜ GÖREVLENDİRMELERİ

Münhal liste 17092014

İlk Defa Müdür olarak Atanacaklar

İlk Defa Müdür Olarak Atanacaklar – Kılavuz

2014 YILI İLK DEFA VE YENİDEN MÜDÜR OLARAK GÖREVLENDİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU VE BAŞVURU KILAVUZU

 

A.  İLGİLİ MEVZUAT

a)  1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 

b)  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

c)  652    Sayılı   Millî  Eğitim    Bakanlığının    Teşkilat   ve  Görevleri    Hakkında     Kanun

     Hükmünde  Kararname

d)  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm

     Kadrolarına İlişkin Yönetmelik   

e)  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine

     İlişkin Yönetmelik

f) Millî   Eğitim   Bakanlığına    Bağlı  Eğitim   Kurumları    Yöneticilerinin Görevlendirme                                                                                                                              

    Kılavuzu   

g)  Milli   Eğitim   Bakanlığı  İnsan   Kaynakları   Genel   Müdürlüğü   21/08/2014   Tarihli                                         

     ve 3476910 Sayılı Yönetici Değerlendirme Süreci Konulu Resmi Yazı

h)  7201 Sayılı Tebligat Kanunu

i)  Kamu   Hizmetlerinin   Sunumunda   Uygulanacak   Usul   ve   Esaslara  İlişkin  

    Yönetmelik 

 

 

 

 

B. BAŞVURU TAKVİMİ

Sıra No

Yapılacak İş ve İşlemler

Takvim

1 Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme Duyurusu 15 – 17  Eylül 2014
2 Başvuruların Alınması     http://mebbis. meb.gov.tr 18 – 22  Eylül 2014
3 Değerlendirme İşlemlerinin  Sonuçlandırılması 23 – 25 Eylül 2014
4 Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 26 – 29 Eylül 2014
5 Değerlendirme Sonuçlarına  İtiraz 30 Eylül -03 Ekim 2014
6 İtirazların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması 08 – 10  Ekim 2014
7 Sözlü Sınav Duyurusu  13 – 15 Ekim 2014
8 Sözlü Sınav 16 – 23 Ekim 2014
9 Sözlü Sınav Sonuçlarının Duyurulması     24 – 28 Ekim 2014
10 Sözlü Sınav Sonuçlara İtiraz  30 Ekim – 5 Kasım 2014
11 İtirazların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması 06 – 12 Kasım 2014
12 Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme 13 – 18 Kasım 2014

Lütfen başvurunuzu son güne bırakmayınız!!

 

C. AÇIKLAMALAR

1.Bakanlığımızın ilgi (e) Yönetmelik ile ilgi (f) kılavuz doğrultusunda, ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru işlemleri, ilgi (g)yazı ekinde bulunan ek görevlendirme takvimine göre yapılacaktır.

2.Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlük norm kadrosu boş kalan eğitim kurumları müdürlüğümüz internet sitesinde (konya.meb.gov.tr)duyurulmuştur.

3.Başvurular http://mebbis.meb.gov.tr/ internet  adresi  üzerindeki elektronik başvuru formu üzerinden yapılacaktır.

4. Adaylar sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve ile giriş yapacaklardır.

5.Başvuru çıktısı (EK – 2)  Kurum Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanarak görevlendirmeye esas olmak üzere 22/09/2014 mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları Yönetici ve Personel Atama bölümüne elden gönderilecektir. (Eğitim kurumu müdürlüğüne ilk defa ve yeniden görevlendirileceklere ilişkin değerlendirme formunda verilen puanlara ait belgelerin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir)

6.Başvuru ekranları başvurunun son günü  saat 17:00’de kapanacaktır. Başvuru   ekranı kapatıldıktan sonra başvuru yapılması veya yapılan başvurunun iptal edilmesi     mümkün olmayacaktır.

7.Başvurular ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından titizlikle incelendikten sonra onaylanacaktır. Başvuru onay sürecindeki tüm iş ve işlemlerde adaylar, okul müdürlükleri, ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır.   

8.Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul  ve  Esaslara    İlişkin     Yönetmeliğin   “Gerçeğe   aykırı   belge   verilmesi   veya   beyanda   bulunulması”   başlıklı  bölümünün    9. maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar   hakkında      Bakanlığımızca        yasal    işlem    yapılacağı     hususunun      başvuru     sahiplerince  bilinmesi   gerekmektedir.   Gerçeğe aykırı belge  verilmesi   veya   beyanda   bulunulması   durumunda   birinci   derecede   sorumlu;   Kurum   Müdürlüğü   ve/veya  İlçe   Milli   Eğitim   Müdürlüğüdür.

 

D. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1.Ek-2 eğitim kurumu müdürlüğüne ilk defa ve yeniden görevlendirileceklere ilişkin değerlendirme formunda verilen puanlara ait belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

2. Başvuru evrakları 2 nüsha olarak düzenlenecek; bir nüshası ilçe milli eğitim müdürlüğünde muhafaza edilecek, diğer nüshası ise en kısa zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından görevlendirmeye esas olmak üzere Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

3.Bakanlığımızın ilgi (g) yazı ekindeki 2014 Yılı Ek Görevlendirme Takvimi doğrultusunda Yönetmelik hükümleri ve kılavuzda belirtilen hususlar dikkatle incelendikten sonra ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin işlemlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince kurulacak komisyon tarafından titiz bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi halde doğabilecek eksik ve hatalı işlemlerden başvuru yapan aday ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sorumlu olacaklardır.

 

D. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

1-Başvuru takvimi dışında, (Belirtilen takvim dışında başvuru kabul edilmeyeceğinden herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi için yazımızın ilçenizde İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek isteyen adaylara duyurulması gerekmektedir.)

2-Gerekli şartları taşımadan,

3-Eksik, vaktinde gönderilmeyen, asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,

4-Posta yoluyla,

5-Kurum, ilçe  onayından geçmeden, gönderilen başvuru evrakları işleme alınmayacak, geçersiz sayılacaktır.

E.YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDELERİ

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;

a) Yükseköğretim mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,

ç) Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

 

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.

d) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak.

 

Yönetici Görevlendirmelerine İlişkin Genel Esaslar

Müdürlüğe görevlendirme usulleri

MADDE 9 – (1) Müdürlüğe görevlendirme;

a) Görev süresinin uzatılması,

b) İlk defa veya yeniden görevlendirme, usulleriyle yapılır.

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar

MADDE 10 – (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.

(3) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılır.

(4)Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanlar,aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemez.

(5) İmam hatip ortaokulu müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liseleri müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liseleri müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar, Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; spor liseleri müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından; özel eğitim kurumları müdür yardımcılarından en az biri ise rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenleri arasından görevlendirilir.

(6) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(7) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(8) Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılamaz. Bunların görev süreleri istemeleri halinde 17 nci maddeye göre durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilir.

(9) Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.

(10) Yönetici görevlendirmeleri takvimi her yıl Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur ve valiliklere yazı ile bildirilir.

 

 

Komisyonlar

Değerlendirme komisyonu

MADDE 11 – (1) Değerlendirme komisyonu; il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il millî eğitim müdürünce belirlenecek iki ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan iki şube müdüründen oluşur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen usulle beş yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde görev alamaz.

(4) Değerlendirme komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

Değerlendirme komisyonunun görevleri

MADDE 12 – (1) Değerlendirme komisyonu; eğitim kurumu müdürlüğünde ilk defa veya yeniden görevlendirilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava alınacakları, Ek-2’de yer alan Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden belirlemekle görevlidir.

(2) Değerlendirme komisyonunun birinci fıkraya göre yapacağı değerlendirme sonuçları değerlendirmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde başvuran yönetici adayları ile il milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.

(3) Değerlendirme komisyonunun birinci fıkraya göre yapacağı değerlendirme sonuçlarına itirazlar il milli eğitim müdürlüklerine yapılır. Bu itirazlar değerlendirme komisyonu tarafından sözlü sınavlardan önce sonuçlandırılır.

Sözlü sınav komisyonu ve çalışma usulü

MADDE 13 – (1) Sözlü sınav komisyonu; il millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı veya bir ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce il millî eğitim müdürlüğünden belirlenen bir şube müdürü ile farklı ilçe millî eğitim müdürlüklerinden belirlenen üç şube müdüründen oluşur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen usulle beş yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.

(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavlarda görev alamaz.

(5) Sözlü sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısıyla yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(6) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

 

 

Sözlü sınav komisyonunun görevleri

MADDE 14 – (1) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve

değerlendirmek,

b) Sözlü sınava katılan adayların sınav sonuçlarını duyurmak,

c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak,

ç) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 18 – (1) Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlük norm kadrosu boş kalan eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Müdürlük görev süresi uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlar ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olup duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.

Değerlendirme ve sözlü sınav

MADDE 19 – (1) İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar, Ek-2’de yer alan Form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

(2) Adaylar, Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri

MADDE 20 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat),

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi,

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

e) Genel kültür,yönlerinden değerlendirilir.

(2) Birinci fıkraya göre yapılacak değerlendirmede (a) bendinin ağırlığı yüzde elli, (b) ila (e) bentlerinin her birinin ağırlığı ise yüzde ondur.

(3) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

 

 

Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 21 – (1) Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç beş iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur.

F. KILAVUZUN İLGİLİ MADDELERİ

Madde 5- İlk Defa ve Yeniden Müdür Olarak Görevlendirilecekler

5.1. Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

5.2. Müdürlük görev süreleri uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenler ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olanlardan duyurunun son günü itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınacaktır.

5.3. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürlüğünde görevlendirilmek üzere yalnızca kadın adaylar başvuruda bulunabilecektir.

5.4. Başvurular Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

5.5. Değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar Değerlendirme Komisyonunca incelenerek karara bağlanacak; sonuç, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.

5.6. Değerlendirilme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

5.7. 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, müdürlüğe görevlendirmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlar, Yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın değerlendirme ile gelen adaylarla birlikte doğrudan sözlü sınava alınacaktır.

5.8. Adaylar, Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen konular esas alınarak aynı Yönetmeliğe ekli Ek-3 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve sözlü sınav sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

5.9. Sözlü sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar Sözlü Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanacak; sonuç, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.

5.10. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adayların görevlendirmeye esas puanları; Yönetmeliğe ekli Ek-2’de yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenecektir.

 

 

 

5.11. 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavı sonucuna göre başvuruda bulunanlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları, Yönetmeliğe ekli Ek-2 Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda alacakları puan da dikkate alınarak aynı şekilde belirlenecektir.

5.12. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında görev almak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir.

5.13. Müdürlüğe görevlendirilmek için gerekli şartları taşıyanlar, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilecek; puanların eşitliği halinde sırasıyla Ek-2’de yer alan Forma göre değerlendirme puanı, Ek-3’te yer alan Forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

5.14. Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanacaktır.

 

 

 

Konya  İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Yönetici ve Personel Atama Bölümü

 

 

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar