Dolar : Alış : 8.3062 / Satış : 8.3211
Euro : Alış : 9.9979 / Satış : 10.0159

HAVA DURUMU
hava durumu

konya24°CMevzi Sağanak

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 45 Kategoride 1297 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

TOPLU GÖRÜŞMELERDE EĞİTİM ÇALIŞANLARI İÇİN TALEPLERİMİZ

13 Ağustos 2017 - 895 kez okunmuş
Ana Sayfa » Anasayfa»TOPLU GÖRÜŞMELERDE EĞİTİM ÇALIŞANLARI İÇİN TALEPLERİMİZ
TOPLU GÖRÜŞMELERDE EĞİTİM ÇALIŞANLARI İÇİN TALEPLERİMİZ

TOPLU GÖRÜŞMELERDE EĞİTİM ÇALIŞANLARI İÇİN TALEPLERİMİZ

Şube Başkanımız Özgür Genç 2018-2019 yılları için kamu görevlileri için devam eden toplu görüşme için eğitim emekçileri için taleplerimizi sıraladı.

 

EĞİTİM-İŞ: EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM İŞKOLUYLA İLGİLİ TALEPLERİMİZ

I-Ücret ve maaşlarla ilgili taleplerimiz

 1. En düşük memur aylığının 2002 yılında milli gelirden aldığı pay kadar bir pay alabilmesini sağlamayı esas alan bir ücret zammı talep ediyoruz.

 2. Öğretmenlerin 2002 yılından bu yana karşı kaşıya kaldığı kayıplar yüzdelik zamlarla telafi edilemeyecek bir noktaya ulaşmıştır. Bu nedenle, emekli öğretmenlere de yansıtılabilecek şekilde kamu çalışanlarına seyyanen bir zam yapılmalıdır.

 3. En düşük memur maaşı dikkate alınarak öncelikle tüm öğretmenlerin maaşlarına seyyanen 750 lira zam yapılmalı, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam oranları da Orta Vadeli Programında (2018-2020) yer verilecek enflasyon ve GSYH büyüme hedeflerine uygun olarak belirlenmelidir. Enflasyonun ve büyümenin hedeflenenden daha yüksek oranda gerçekleşmesi halinde ise aradaki fark öğretmen maaşlarına yansıtılmalıdır.

 4. Tüm Eğitim İş görenlerinin gelir vergisi ücret kayıplarının karşılanması için tüm yıl boyunca yüzde 15 vergi diliminde vergi ödemesi, aşan tutarın işveren tarafından karşılanması sağlanmalıdır.

 5. Tüm eğitim iş görenlerine zorunlu eğitim kapsamında çocukları için bir defaya mahsus il içi ya da il dışı yer değiştirme hakkı verilmelidir.

 6. Öğretmenlerin, yoksulluk sınırları göz önüne alınarak insanca yaşayacak bir ücretle çalıştırılmalarının sağlanması, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki eksik kadrolarının hızla doldurulması sağlanmalıdır.

 7. Orta vadede kamuda ücret ödeme sistemi sadeleştirilmeli, eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olabilecek uygulamalar ve buna izin veren mevzuat ortadan kaldırılmalı. Her çalışana eğitim ve hizmet yılı esas alınarak bir temel ücret, yapılan görev, görev mahalli ve aile durumu esas alınarak bir sosyal yardım belirlenmelidir.

 8. Öğretmenlere maaşlarıyla birlikte yapılan tüm ek ödemeler emekliliğe esas alınmalı ve bu tutarlar emekli aylığına da yansıtılmalıdır.

 9. Tüm eğitim iş görenlerine maaş karşılığı zorunlu ders 15 saat olarak uygulanmalıdır.

 10. Ek ders ücret yönetmeliğinin ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE “Hazırlık ve planlama görevi” ile ilgili maddesi ( MADDE) aşağıdaki gibi değişmelidir.


      “MADDE 11.(1) Bu kararın 10. maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere isteğe bağlı olarak, girdiği ders saati sayısına bakılmaksızın; okulda bulunma ve alanlarında eğitim öğretimle ilgili çalışma yapmaları karşılığında haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

(2)- 15 saat ve üzerinde derse giren, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere fiilen girdikleri her 2 saat ders için 1 saat daha ek ders ücreti ödenir.

3)-Okullarda eğitim-öğretimin her türlü sorununu çözme    noktasında mesai saatleri dışında da her derece ve        türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarımda görevli,  okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarına bulundukları okulların veya kurumların özellikleri dikkate alınarak, halen aldıkları ders ücreti haricinde, belli bir katsayı ile ek ödeme verilmelidir.

Bu değişiklik gerçekleştikten sonra, tüm eğitim iş görenlerinin (üniversite çalışanları dahil) ek ders ücretleri yüzde 50 oranında arttırılmalıdır.

 1. Yaz tatilinde Rehber Öğretmenlerin valiliklerce görevlendirilmeleri halinde günlük 8 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

 2. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapanlardan yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 20 doktora yapmış yüzde 40 artırımlı ödenmelidir.

 3. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında istemeleri halinde ders yılı süresi içinde nöbet görevi verilen müdür yardımcıları ile mevzuatta hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın tüm öğretmenlere her nöbet görevi için 6 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

 4. Mahalli düzeyde öğretmenlere ders saati dışında düzenlenen hizmet içi eğitim, seminer ve her türlü toplantı faaliyetlerinin her 40 dakikası bir ek ders saati olarak ücretlendirilmelidir.

 5. Öğretmenlikte 8 yılını dolduran tüm öğretmenlere Uzman Öğretmen, 15 yılını dolduranlara ise Baş Öğretmen unvanı verilerek bu unvanlara ödenen tazminatın verilmesi sağlanmalıdır.

 6. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim iş görenlerine (üniversite çalışanları dahil) bir maaş tutarında ödenmelidir.

 7. 24 Kasım Öğretmenler Gününde tüm eğitim iş görenlerine bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir.

 8. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin ekli (III) sayılı cetvelin Eğitim Öğretim bölümünde yer alan “100” oranı “144”, “95” oranı “138,67”, “85” oranı “126,67” olarak uygulanmalıdır. Eğitim Öğretim tazminatının ortalama yüzde 20 arttırılması ile öğretmenlerin maaşlarında mevcut duruma göre yaklaşık 210 TL artış sağlanmış olacaktır.

 9. Mevcut toplu sözleşmede en az 10 çocuğun bulunduğu kurumlarda, ilçelerde ya da illerde ücretsiz kreş açılması zorunludur. Kreş açılmaması durumunda 0-4 yaş arası çocuğu bulunan eğitim iş görenlerine aylık katsayıx5000 sonucunda bulunacak rakamın her ay ödenmesi sağlanmalıdır.

 10. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde belirtilen öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 5’lik kontenjanın yüzde 10’a çıkarılması ve tüm eğitim iş görenlerinin bu haktan yararlanmasının sağlanması gerekmektedir.

 11. 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kurumlarda çalışanlarına da uygulanması sağlanmalıdır.

 12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Eki 1 sayılı cetvelde yer alan Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kısmındaki ek gösterge oranının aşağıdaki gibi olması sağlanmalıdır.

UNVANI

Derece

1/1/2018 den itibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

IV- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı

1

3600

2

3000

3

2200

4

1600

5

1300

6

1150

7

950

8

850

9

750

 1. 7033 sayılı kanun ile 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi kapsamına alınan Araştırma Görevlilerine kadro güvencesi verilmelidir. Doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra 33/A kadrolarına geçişlerinde üniversiteler arasındaki farklı uygulamalara son verilmelidir.

 2. Kanun Hükmünde Kararname ile ÖYP kadrosunda çalışan Araştırma Görevlilerinin kadroları 50/d şekline dönüşmüştür. Bu durumdaki Araştırma Görevlilerinin kazanılmış haklarının iade edilmesi gerekmektedir.

 3. Üniversitelerde çalışan memurların tümüne sosyal denge tazminatı ödenmelidir.

 4. Üniversitelerde İdari Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları her yıl yapılmalıdır.

 5. Üniversitelerde yapılan diğer kamu kuruluşları sınavlarında memurlara da taşıyıcı ve kurye görevi verilmelidir.

 6. Üniversitelerde fazla çalışma mesai ücretlerinin ödemelerinin üst seviyesi 50 saatten 100 saate çıkarılmalıdır.

 7. Yüksekokul ve enstitü sekreterlerinin ek göstergeleri 3600’e çıkarılmalıdır.

 8. Tüm üniversitelerde çalışan koruma ve güvenlik görevlilerine 1.derece kadro ihdas edilmelidir.

II-GİH, THS, YHS Sınıflarında Çalışan Eğitim İşgörenleri ile 657 Sayılı Yasanın 4/C Maddesi Kapsamında Görev Yapan Personelin Sorunları ile İlgili Taleplerimiz

 

 1. 666 Sayılı KHK ile belirlenen ek ödeme oranlarının şube müdürleri, müdür yardımcısı unvanlarında olduğu gibi dereceye bakılmaksızın eğitim çalışanlarına en üst puan üzerinden belirlenebilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.

 2. Tüm eğitim çalışanlarına fazla mesai ücreti uygulaması getirilmelidir.

 3. Resmi olarak değişik nedenlerle daire dışına çıkan personelin ulaşım ve diğer giderlerinin idareler tarafından ödenmelidir.

 4. 666 Sayılı KHK ile tüm kamu personeline ödenen ek ödemenin emekli aylığına yansıtılması için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.

 5. Vergi Kanunu’nda değişiklik yapılarak ücretlerden kesilen gelir vergisi oranının düşürülmesi; asgari ücrete kadar olan kısımdan hiç vergi alınmamalıdır.

 6. Hizmetli kadrosunda iken Valilik oluru ile memur olarak görev yapan personelin yan ödeme tazminatları memur kadrosuna uygun olarak ödenmelidir.

 7. Bakanlığımızda 4/C statüsünde görev yapan personelin kurumda aynı işi yapan kadrolu personel ile arasındaki maaş farkı ortadan kaldırılmalıdır.

 8. Özelleştirme idaresi tarafından Bakanlığımıza atanan 4/C statüsündeki personelin sürekli görev yollukları ödenmelidir.

 9. Özel Hizmet Tazminatı oranları günümüz koşullarına uyarlanarak yeniden düzenlenmelidir.

 10. Fotokopi, baskı makinesi kullanan ve radyasyona maruz kalan eğitim çalışlarının yan ödeme puanları (İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı) yükseltilmelidir.

 11. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 17. maddesinde; “01.07.2012 tarihinde geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 08.12.2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı, 28.12.2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı ve 10.01.2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.” Hükmü yer almaktadır. Buna göre, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 4/C’li olup da normal mesai saatleri sonrasında çalıştırılanlara, 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenebilmesine olanak bulunmakta, fazladan çalışılan süreler için, fazla çalışma saat ücreti (1,35 TL) tek katı tutarında olmak üzere (50×1,35=67,50 TL) olarak ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda Bakanlık tarafından Valiliklere resmi olarak 4/C statüsünde çalışan personellerin fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi için gerekli talimatın gönderilmesi,

 12. Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan eğitim hizmetleri sınıfı dışındaki personelin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin bir an önce çıkarılması, atama ve yer değiştirme işlemlerinde “yerine personel verildiği takdirde nakli uygundur” ifadesinin kaldırılarak, keyfi ve subjektif uygulamalar sona erdirilmelidir.

 13. 4/C statüsünde görev yapan eğitim çalışanlar bir an önce kadroya geçirilmelidir.

 14. Okul ve kurumlarımızda belirlenen normlara göre ihtiyaç duyulan 80.000 memur, hizmetli ihtiyacının giderilmelidir.

 15. Unvan değişikliği yoluyla veya görevde yükselme sınavı yoluyla münhal durumda bulunan kadrolara atamalar yapılmalıdır.

 16. Okul/Kurum yöneticileri tarafından kadrolu hizmetli personel ile 4/C statüsünde görev yapan personel arasında ayrımcılığa sebebiyet verebilecek uygulamaların son bulması, 4/C statüsünde görev yapan personelin ilçe içerisinde kendi isteği olmaksızın görev yerinin değiştirilmesine yönelik uygulamalara son verilmelidir.

 17. Bakanlığımızda görev yapan eğitim çalışanlarının büyük bir kısmı üniversite veya yüksekokul mezunudur. Bu nedenle G.İ.H, Y.H.S ve T.H.S’nda görev yapan personelin özel hizmet tazminatları 657 sayılı Yasa’nın 157. Maddesinde değişiklik yapılarak kabul edilebilir bir orana çekilmelidir.

 18. 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinin 22’inci maddesi uyarınca, emekli öğretmenler için düzenlenen Hizmet Şeref Belgeleri şartları taşıyan tüm eğitim çalışanları için düzenlenmelidir.

 19. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Bakanlığımıza atanan personelin görevde yükselme sınavları ve özlük haklarının gelişimi noktasındaki engelleyici sözleşme hükümleri kaldırılmalıdır.

 20. Yönetici kadrolarında görev yapan Şef, Uzman, Tesis Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı olan eğitim çalışanlarına yönetim kadrolarının vakarına uygun olarak imza yetkisi verilmelidir.

 21. Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez veya taşra teşkilatındaki teknik bölüm yöneticiliklerine teknik hizmetleri sınıfından yönetici ataması yapılması veya görevlendirilmesi imkanı getirilmelidir.(mimar, mühendis gibi)

 22. Personel İzin Yönergesine göre fazladan çalışılan her 8 saat için bir gün izin verilir hükmüne rağmen uygulanmayan bu hükmün işler hale getirilmesi için kurumların uyarılması gerekmektedir.

 23. Kurumlar arası nakil yoluyla yapılan atamaların önündeki engellerin kaldırılması ve çalışanların eğitim, bilgi, beceri ve kabiliyetlerine uygun iş ve kurumlarda çalışabilmeleri sağlanmalıdır.

 24. Özür nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunan eğitim çalışanları için muvafakat şartı aranmamalıdır.

 25. Şef olarak görev yapan eğitim çalışanlarına 1. Ve 2. Derece kadro tahsisi yapılmalı ve özel hizmet tazminatı oranları maaş derecesine göre yeniden düzenlenmelidir.

 26. Eğitim çalışanlarının Milli Eğitim Bakanlığında hak ettiği itibar ve saygınlığının verilmesi, eğitim emekçisi olan personelin (hizmetli, memur, şef, uzman, tekniker, mühendis, şoför vb) öğretmenlerle ayrım yapılmaksızın eğitim iş kolunda çalışan tüm personel için “eğitim çalışanı” ifadesi kullanılmalıdır.

 27. Eğitim çalışanlarının tamamının yararlanabileceği yeşil pasaport uygulanmasının yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

 28. Engelli personelin engel durumuna uygun işlerde çalışabilmeleri ve işyerlerinin fiziki yapılarının uyumlu hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

 29. Engelli çalışanların mesai saatlerinde fiziki engeline göre gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.

 30. Çocuğu yükseköğrenim gören eğitim çalışanlarına eğitim yardımı yapılmalıdır.

 31. Resmi araç kullanan ve her gün sayısız kez trafiğe çıkan şoför kadrosunda çalışanlara ferdi kaza sigortası yaptırılmalıdır.

 32. Lojman tahsislerindeki yanlış uygulamalara son verilmeli ve eğitim çalışanlarına eşit şekilde lojman tahsisi yapılmalıdır.

 33. Okul ve kurumlarda hizmetliler için oda tahsis edilmelidir.

 34. Ödül ve taltiflerin nesnel ölçütlere göre ayrım yapılmaksızın hakkaniyet ölçüsünde verilebilmesini sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır.

 35. Okullarda sene başı toplantılarında karar alma sürecinde memur ve hizmetli olarak çalışanların yer alması gerekmektedir.

 36. Bakanlığımız ile YÖK arasında yapılabilecek bir protokol ile eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışında görev yapan personelin eğitim düzeyinin yükseltilmesine yönelik bir çalışma başlatılmalıdır.

 37. Aile yardımı gibi sosyal haklardan 4/C statüsünde görev yapan personel de faydalanmalıdır.

 38. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında görev yapan eğitim çalışanlarının da dinlenme kampları ve sosyal tesislerden eşit şartlarda faydalanması sağlanmalıdır.

 39. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında görev yapan eğitim çalışanlarının İl içi ve İl dışı atama dönemleri, il dışı için 5 yıl il içi için 3 yıl olan sürelerin her ikisi içinde 3 yıl olarak belirlenmeli ve münhal tüm kadrolar gösterilmelidir.( bazı okul ve kurumlarda bulunan kadrolar açık gösterilmemektedir.)

   70. 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun ile 14.03.2013 tarih ve 6447 sayılı Kanunla büyükşehir olan ilerde kurulan ilçelerin ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, eğitim öğretim sınıfı dışındaki kadroların norm esaslarına göre yeniden düzenlenerek kadro tahsis yapılmalıdır.

                                                                                                                 Özgür Genç

                                                                                                     Eğitim İş Konya Şubesi

                                                                                                                 Şube Başkanı

 

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar