Dolar : Alış : 18.7853 / Satış : 18.8191
Euro : Alış : 20.4931 / Satış : 20.5301

HAVA DURUMU
hava durumu

konya

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 47 Kategoride 1396 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

ÖĞRETMENLERİ NORM KADRO CENDERESİNDE BOĞMAYIN

07 Kasım 2012 - 594 kez okunmuş
Ana Sayfa » Anasayfa»ÖĞRETMENLERİ NORM KADRO CENDERESİNDE BOĞMAYIN
ÖĞRETMENLERİ NORM KADRO CENDERESİNDE BOĞMAYIN

4+4+4 eğitim sisteminin “Ben yaptım oldu’’ anlayışı ile uygulamaya konmasıyla birlikte eğitimin taraflarından biri olan öğretmenlerimiz de mağdur olmaya başladı.

Yasa taslağı TBMM komisyonlarında görüşülürken Eğitim-İş olarak sunduğumuz raporda, bu sistemin getireceği sorunlardan birisinin de on binlerce öğretmenin norm kadro fazlası durumuna düşeceği yönündeydi ve ne yazık ki korkulan oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, norm fazlası öğretmenleri eritebilmek için eğitime darbe vuracağını bile bile alan değişikliğine başvurdu. Ancak bu da soruna çare olmadı. Şimdi 2012-2013 eğitim-öğretim yılının 3. ayına girdiğimiz şu sıralarda illerimizde, okullarımızda norm kadro fazlası öğretmenlerin atamaları, yapılan usulsüzlükler ve yaşanan mağduriyetler konuşulmaktadır.

İllerde yaşanan sıkıntı ve sorunlardan bazıları şunlardır:

1) Okulların plansız, programsız dönüştürülmesi hatta okulların açılmasından sonra yeniden dönüştürülmesi sonucu birçok öğretmenimiz norm fazlası durumuna düşmüştür. Örneğin, bir ilköğretim okulu yaz döneminde kademeli ilkokula dönüştürülüyor, ardından okullar açılınca yeni bir kararla doğrudan ilkokula ya da ortaokula dönüştürülüyor. Böylece söz konusu okuldaki sınıf öğretmenleri eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte norm fazlası durumuna düşüyor.

2) Haziran döneminde okul müdürleri normu artırıyor, öğretmen atama döneminde normu açık görünce okula atama isteğinde bulunuyor, öğretmenin ataması yapılıyor ancak eylül ayında okul müdürlüğü normu tekrar düşürünce o branşın öğretmenleri mağdur ediliyor ya da tam tersi haziran döneminde kapalı görünen okul normu eylül döneminde açılıyor.

3) Sınıf öğretmeni olan yöneticilerin alan değişikliği yapmasıyla birlikte bazı branşlarda öğretmenlerimiz norm fazlası durumuna düşüyor.

4) Anadolu lisesi statüsüne dönüştürülen düz liselerde ise tam bir karmaşa yaşanmaya devam etmektedir.

5) Seçmeli derslerin norm ile ilişkilendirilmesinde farklı uygulamalar yapılmaktadır.

Özetle, 81 ilimizde on binlerce öğretmenimiz norm kadro fazlası durumuna düşürülmüştür ve bu öğretmenlerimizden ilan edilen boş kadrolara tercihte bulunmaları istenmektedir. Ancak uygulamada norm kadro fazlası öğretmenlerin atama işlemlerinde de bir standart yoktur.

a) Bazı illerde, il genelindeki tüm boş kadrolar ilan edilip norm kadro fazlası öğretmenlerin öncelikle kendi ilçesinden başlayarak tercihte bulunması istenirken, bazı illerimizde önce ilçe açılmakta, ikinci aşamada il genelinin açılacağı duyurulmaktadır.

b) Bazı illerimizde norm kadro fazlası öğretmenlerin isimleri, branşları ve hizmet puanları açıklanırken bazı illerde öğretmenlere norm kadro fazlası oldukları bile tebliğ edilmemekte, sözlü olarak söylenmektedir.

Eğitim-öğretim yılı ortasında, “Sen norm fazlası oldun” deyip kilometrelerce uzaktaki okullara atadıkları öğretmenin aile yaşamını, düzenini bozmak zaten güç koşullarda görevini yapmaya çalışan öğretmenlerimize yapılacak en büyük haksızlıktır, hukuksuzluktur.
Eğitim-İş olarak öğretmenlerimizi esnek ve kuralsız çalışmaya zorlayan söz konusu norm kadro uygulamalarına karşı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu konuda mağdur edilmiş eğitim çalışanlarına her türlü hukuki desteği vermeye devam edeceğiz.

Norm kadro ile ilgili bilgilendirme yazısı için tıklayınız.

Norm Kadro Fazlalığı ya da Geçici Görevlendirme Gibi Durumlarda Başvurulacak Mevzuatlar Nelerdir?

1- Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
2- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
3- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
4- Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
Özellikle 4+4+4 ile oluşan Norm Kadro Fazlası Sınıf Öğretmenlerinin başka okullarda görevlendirilmeleri nasıl olur?

Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği’nin “Geçici görevlendirme” başlıklı 23. maddesinde yer alan;
“Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.”
Hükmüne göre norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerin açık bulunan okullarda görevlendirilmeleri mümkündür.
Görevlendirilecek öğretmenin görevlendirileceği okulda alan öğretmenleri için açık ders, sınıf öğretmenleri için ise kadro bulunması şarttır.

Norm Fazlası Öğretmen isteği olmadan başka bir kuruma atanabilir mi?

Görevlendirmeler geçici süre için yapılmakta olup norm fazlası öğretmenlerin valiliklerce yapılacak planlamaya göre boş kadrolara atamalarının yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak;
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. Maddesinde;
“(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.”
Hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre idare (yetki devri nedeniyle atamaya yetkili makam olan Valilik) öğretmeni boş olan herhangi bir yere atayamaz.
Valilik (İl Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla) öncelikle boş olan kadroları duyurmalıdır. Boş olan kadrolara başvuru alınmalı ve alınan başvurular sonucunda hizmet puanına göre atamaları gerçekleştirmelidir.
Norm fazlası öğretmen başvuruda bulunmazsa o zaman valilik re’sen atama yapabilir.
Yine bu maddeye göre valilikler kendileri oluşturacakları takvime göre bu atamaları yapmalıdırlar. İller arasında birlik sağlanması için bakanlığın valiliklere bir takvim sunması da mümkündür.
Özellikle 4+4+4 nedeniyle norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerin atamaları ile ilgili olarak oluşan tepkiyi de azaltmak adına il içi, il dışı yer değiştirmeler ve alan değişiklikleri yapılmıştır. Tüm bu değişikliklerden sonra norm fazlası öğretmenlerin atamalarının yapılması beklenmektedir.

Norm fazlası öğretmen varken ücretli öğretmen çalıştırılabilir mi?
Bir ilde bir alanda norm fazlası öğretmen varsa o alanda ücretli öğretmen çalıştırılabilmesi mümkün değildir. Bunun için yeni bir değişiklik yapılmış ve;
“Ek Madde 1 –Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz.”
Maddesi yürürlüğe girmiştir.

Okul Yönetimlerinin Sorumlulukları:
Okul yönetimleri norm kadro fazlası öğretmenleri bildirmekle yükümlüdürler.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda konu ile ilgili olarak;
Madde-20 (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.
Maddesine göre işlem yapılmaktadır.
Bu maddeye göre, öğretmenlerin başka bir okulda/kurumda geçici görevlendirilebilmesi için, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramaması ve ihtiyaç olması şartı bulunmaktadır.
Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde, başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilemezler. Ancak öğretmen isterse 30 saati aşmamak üzere öncelikle eğitim bölgesinde açık buluna derslere görevlendirme talebinde bulunabilir. Örneğin: Öğretmen kadrosunun bulunduğu okulda 21 saat derse giriyorsa 30 saatini tamamlamak için 9 saate kadar başka bir okulda görevlendirilebilir.

 

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :